Disclaimer  |  

Kleurplaat  |  

Sitemap  |  

Contact  |  

U bevindt zich hier: 

>> Home 

Disclaimer

Copyright

Alle teksten, illustraties en foto afbeeldingen
Copyright 1998-2008 LoopMee.nl ®
Alle rechten voorbehouden.

Overname van gedeeltes van LoopMee.nl is met bronvermelding toegestaan mits LoopMee.nl ® hier van op de hoogte wordt gesteld middels mail. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur een gedeelte of de volledige inhoud van LoopMee.nl op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

 

De informatie op LoopMee.nl ® wordt geleverd "zoals ze is". Het gebruik van de informatie op LoopMee.nl ® en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op LoopMee.nl. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Printerversie