Disclaimer  |  

Kleurplaat  |  

Sitemap  |  

Contact  |  

U bevindt zich hier: 

>> Hardloop Info  >> SMOG 

SMOG

 

Het woord 'smog' wordt gebruikt voor (ernstige) luchtverontreiniging in zowel de zomer als de winter. Zomersmog bevat echter andere schadelijke stoffen dan wintersmog, waardoor zomersmog andere gezondheidsschade kan veroorzaken dan wintersmog.

 

Ernstige smog met ozon of fijn stof komt hooguit enkele dagen per jaar voor. Dit soort smog is alleen te bestrijden door de luchtkwaliteit te verbeteren. Tijdelijke maatregelen, zoals het stilleggen van het verkeer of industrie, hebben geen zin.

Stikstofdioxide in uitlaatgassen van het verkeer reageert onder invloed van de ultraviolette stralen van het zonlicht met vluchtige, organische stoffen in de atmosfeer. Daarbij ontstaat ozon. Door het verkeer komen zowel stikstofmonoxide als stikstofdioxide in de lucht. Stikstofdioxide veroorzaakt ozonvorming terwijl stikstofmonoxide ozon afbreekt. Het afbreken van de ozon gaat in minuten terwijl de vorming ervan uren duurt. Daardoor zal een sterke daling van het verkeer op korte termijn, zoals in het weekend, een verhoging van ozon veroorzaken. Zo hebben tijdelijke en in omvang beperkte maatregelen om de uitstoot te beperken dus het omgekeerde effect.

Printerversie